ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Takács Gergely EV. páciensei számára

Én Takács Gergely EV elkötelezett vagyok abban, hogy a velem kapcsolatba lépő természetes

személyek személyes adatait védjük, és megfelelő tájékoztatást nyújtsak az érintetteknek az adatkezelés

legfontosabb kérdéseiről, így arról, hogy:

(1) ki kezeli az Ön személyes adatait,

(2) mi az adatkezelés célja és hogyan történik az adatok kezelése,

(3) milyen adatokat kezelünk Önről és mi jogosít fel bennünket az adatai kezelésére (mi az adatkezelésünk jogalapja),

(4) mennyi ideig kezeljük az adatait,

(5) kiknek és milyen célból adjuk át az adatokat,

(6) az adatkezelés során Önt milyen jogok, illetve

(7) jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (továbbiakban: a „GDPR”)által előírt tájékoztatási kötelezettségünknek ezen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) teszünk eleget.

 

 1. Ki az adatkezelő, aki az Ön személyes adatait kezeli?

Az Ön személyes adatait Takács Gergely EV . kezeli (székhely: 2049 Diósd, Búzavirág  utca 4/1, adószám: 69673070-1-33; a továbbiakban: az „Adatkezelő”).

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezelés kapcsán, kérjük, hogy az alábbi

elérhetőségek valamelyikén forduljon hozzánk bizalommal:

név : Takács Gergely

e-mail cím: hello@digitalsmile.hu

telefonszám: +36 30 5858775

 1. Mi az adatkezelés célja és hogyan történik az adatok kezelése?

Az Ön személyes adatait elsősorban azért kezeljük, mert Ön szolgáltatásunk felől érdeklődik, illetve igénybe kívánja venni a szolgáltatásunkat, amely szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ön személyes adatainak kezelése.

Számos személyes adatának ismerete szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk az Ön számára. Emiatt olyan adatait is meg kell ismernünk és kezelünk, amely érzékenyek lehetnek az Ön számára (ezeket nevezzük személyes adatok különleges kategóriájának vagy egészségügyi adatoknak). Valamennyi adatkezelési műveletnél, különösen az egészségügyi adatok esetén ügyelünk arra, hogy kizárólag olyan adatot kezeljünk Önről, amely a szolgáltatás nyújtása érdekében feltétlenül szükséges, és ezeket is csak addig tároljuk, ameddig az nélkülözhetetlen számunkra.

 1. Milyen adatokat kezelünk Önről?

3.1. Adatkezelés az első kapcsolatfelvételkor

3.1.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben kapcsolatba lép velünk és érdeklődik a szolgáltatásunkról, abban az esetben az Ön által megadott személyes adatokat az Önnel kötendő szerződés előkészítése érdekében kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

3.1.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése

 Az adatkezelés indoka :

Az Ön neve Az Ön azonosítása.

Az Ön kapcsolattartási adatai A kérdéseinek, megkereséseinek megválaszolása

Az Ön által a megkeresésben megadott egyéb személyes adatok.

A kérdéseinek, megkereséseinek megválaszolása.

3.1.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje Miért kezeljük eddig az adatokat

A tájékoztató megküldéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt tájékoztatót.

3.1.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait? kezeli (székhely: 2049 Diósd, Búzavirág  utca 4/1 ; adószám: 69673070-1-33;

a továbbiakban: az „Adatkezelő”).

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezelés kapcsán, kérjük, hogy az alábbi

elérhetőségek valamelyikén forduljon hozzánk bizalommal:

név : Takács Gergely

e-mail cím: hello@digitalsmile.hu

telefonszám: +36 30 5858775

 1. Mi az adatkezelés célja és hogyan történik az adatok kezelése?

Az Ön személyes adatait elsősorban azért kezeljük, mert Ön szolgáltatásunk felől érdeklődik, illetve igénybe kívánja venni a szolgáltatásunkat, amely szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ön személyes adatainak kezelése.

Számos személyes adatának ismerete szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásunkat biztonságosan és

hatékonyan nyújthassuk az Ön számára. Emiatt olyan adatait is meg kell ismernünk és kezelünk, amely érzékenyek lehetnek az Ön számára (ezeket nevezzük személyes adatok különleges kategóriájának vagy egészségügyi adatoknak). Valamennyi adatkezelési műveletnél, különösen az egészségügyi adatok esetén ügyelünk arra, hogy kizárólag olyan adatot kezeljünk Önről, amely a szolgáltatás nyújtása érdekében feltétlenül szükséges, és ezeket is csak addig tároljuk, ameddig az nélkülözhetetlen számunkra.

 1. Milyen adatokat kezelünk Önről?

3.1. Adatkezelés az első kapcsolatfelvételkor

3.1.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben kapcsolatba lép velünk és érdeklődik a szolgáltatásunkról, abban az esetben az Ön által megadott személyes adatokat az Önnel kötendő szerződés előkészítése érdekében kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

3.1.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése Az adatkezelés indoka

Az Ön neve Az Ön azonosítása

Az Ön kapcsolattartási adatai A kérdéseinek, megkereséseinek megválaszolása

Az Ön által a megkeresésben megadott egyéb

személyes adatok

A kérdéseinek, megkereséseinek megválaszolása

3.1.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje Miért kezeljük eddig az adatokat

A tájékoztató megküldéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt tájékoztatót.

3.1.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Tevékenységünk informatikai hátteréről, az ehhez szükséges tárhelyszolgáltatásról a … gondoskodik.

Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, adatainak kezelését azok tárolásával valósítja meg.

Személyes adatait harmadik fél részére sem az EGT-n belül, sem azon kívül nem továbbítjuk.

Adatfeldolgozót tevékenységünk során nem alkalmazunk.

Az adatok átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.1.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.

Az így megismert adatokat minden közreműködő köteles bizalmasan kezelni.

3.2. Tájékoztatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő

adatkezelés

3.2.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben az érdeklődése során azt külön jelzi, úgy a szolgáltatásunkat bemutató tájékoztató anyagot, illetve marketing célú megkeresést is küldünk Önnek e-mailben, amely során az e-mail címét a hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, amelyet úgy értékelünk, hogy a

továbbiakban nem tartja fenn az érdeklődését a termékeink, szolgáltatásaink iránt, amely esetben az adatait marketing adatbázisunkból töröljük.

3.2.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése Az adatkezelés indoka

Az Ön neve Az Ön azonosítása

Az Ön e-mail címe , telefonszáma, Tájékoztatás és/vagy marketing célú

megkeresések megküldése

3.2.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Adatkezelés megnevezése Személyes adatok kezelésének ideje

Miért kezeljük eddig az adatokat ? A szolgáltatásunkról szóló tájékoztató megküldésére

vonatkozó adatkezelés. A tájékoztató megküldéséig illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt tájékoztatót.

Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenetküldés érdekében történő adatkezelés

A hozzájárulás visszavonásáig az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve ennek hiányában mindaddig , ameddig nyújtunk ilyen szolgáltatást.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt üzeneteket.

Amennyiben megszűnne a közvetlen üzletszerzés érdekében történő küldésére

vonatkozó szolgáltatásunk, a hírlevél adatbázisunkat is törölnénk az Ön adataival

együtt.

3.2.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Ahhoz, hogy a hozzájárulása alapján e-mailben eljuttathassuk Önhöz az érdeklődésére számot tartó marketing információkat, a hírleveleinkhez a Mailchimp (https://mailchimp.com) szolgáltatásait vesszük igénybe. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését e-mailcímének tárolásával és a

levelek kiküldésével valósítja meg.

Személyes adatait harmadik fél részére sem az EGT-n belül, sem azon kívül nem továbbítjuk.

Adatfeldolgozót tevékenységünk során nem alkalmazunk.

Az adatok átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.2.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.

Az így megismert adatokat minden közreműködő köteles bizalmasan kezelni.

3.3. Szolgáltatás nyújtása során történő adatkezelés

3.3.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben Ön a szolgáltatásunkat igénybe veszi, úgy a hatályos jogszabályok értelmében1 kezelnünk kell bizonyos személyes adatait, amely adatkezelés jogalapja a ránk vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, egészségügyi adatok vonatkozásában pedig a GDPR 9.

cikk (2) bekezdés h) pont).

3.3.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése Az adatkezelés indoka :

Az Ön családi és utóneve, születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, tartózkodási helye, anyja neve, TAJ száma, neme , telefonszáma.

Az Ön azonosítása

Törvényes képviselő neve (kiskorú páciens esetén) Törvényes képviselő azonosítása a

Információ a jelenlegi betegségekről és azok kezeléséről (amennyiben van ilyen)

biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

A betegségeinek kezelését ellátó kezelőorvos neve és kapcsolattartási adatai (amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Az Ön által szedett gyógyszerek megnevezése (amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása Az Ön allergiájára vonatkozó adat (amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása.

Az Ön korábbi betegségeire és műtéteire vonatkozó adat (amennyiben van ilyen)

biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Az Ön gyógyszerérzékenységére vonatkozó adat (amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása Az Ön fogorvosának neve és kapcsolattartási adatai (amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés     meghatározása,egészségügyi dokumentáció összeállítása.

1997. évi CLIV. törvény 136.§ (2) bekezdése

Az Ön jelenlegi fogászati kezelésére vonatkozó adatok (amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása.

Az Ön egészségügyi panaszaira vonatkozó adatai (fertőző betegségek, véralvadási zavarok,

szívritmuszavar, máj, epe panaszok, sárgaság, immunhiányos vagy egyéb betegségekre

vonatkozó adatok)(amennyiben van ilyen) biztonságos kezelés meghatározása,

egészségügyi dokumentáció összeállítása Várandósságra vonatkozó információ

(amennyiben Ön várandós) biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása.

Az Ön alkohol- és kábítószerfogyasztására vonatkozó információ biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása.

Arra vonatkozó információ, hogy volt-e korábban fogszabályozója és amennyiben igen, úgy az

milyen típusú volt és mikor, illetve mennyi ideig használta biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása .

A fentieken túlmenően, annak érdekében, hogy a szolgáltatásunk nyújtása során Önnel tarthassuk a kapcsolatot, a szerződés teljesítésének jogalapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pontja) kezeljük az Ön által megadott kapcsolattartási adatait, így e-mail címét és/vagy a telefonszámát.

3.3.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje Miért kezeljük eddig az adatokat

A szolgáltatásra vonatkozó bármilyen igény elévüléséig (főszabály szerint a szolgáltatás

befejezését követő 5 év, kivéve, ha az elévülési idő a vonatkozó jogszabályok szerint nyugszik, megszakad vagy újra kezdődik).

Érdekünkben áll, hogy a szolgáltatásra vonatkozó információk mindaddig rendelkezésünkre

álljanak, ameddig hozzánk jár kezelésre, illetve ameddig akár az Adatkezelő által, akár az

Adatkezelővel szemben igény érvényesíthető.

3.3.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Az Önnel történt időpont egyeztetés nyilvántartásához a nevét, telefonszámát és e-mailcímét Google calendar alkalmazásban tároljuk. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését adatainak tárolásával valósítja meg.

Szolgáltatásunk biztosítása során külső szakemberek munkáját is igénybe vehetjük. amennyiben erre sor kerül, ezt Önnel minden esetben egyeztetjük. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését adatainak a feladat ellátásához szükséges ideig (jellemzően a kezelő eszköz előállításnak ideje) történő tárolásával valósítja meg.

Amely szolgáltatók igénybevétele esetén a munkánk során adatfeldolgozónak minősülnek. Akik adatainak kezelését adatainak a feladat ellátásához szükséges ideig (jellemzően a csomag szállítás ideje) történő tárolásával valósítja meg.

Személyes adatait harmadik fél részére sem az EGT-n belül, sem azon kívül nem továbbítjuk.

Adatfeldolgozót tevékenységünk során nem alkalmazunk.

Az adatok átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.3.3.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.

Az így megismert adatokat minden közreműködő köteles bizalmasan kezelni.

3.4. Számla kiállítása érdekében történő adatkezelés

3.4.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A szolgáltatásunk során a szolgáltatásunk igénybevételéről számlát állítunk ki, amelyen az érintettek személyes adatai is szerepelnek. Ezen adatok kezelését a számvitelről szóló 2000. év C. törvény írja elő, amelynek megfelelően az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

3.4.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

A számlák kiállítása érdekében az alábbi adatokat kezeljük Önről:

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése Az adatkezelés indoka

Az Ön neve és lakcíme Számla kiállítása, jogszabályok szerint történő

megőrzése, üzleti évről készített beszámoló alátámasztása

3.4.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje Miért kezeljük eddig az adatokat

A tárgyévről készített számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítésétől számított 8 év.

A számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése írja elő.

3.4.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Tevékenységünk során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei Adatkezelési tevékenység megjelölése

Átadott személyes adatok köre: 3H bt.

1097. Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 238-8023

Könyvelés, bérszámfejtés Számlafizető neve, lakcíme, az elvégzett szolgáltatás fajtája,

annak ellenértéke, dátum.

Az adatok a fentieken túli átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.4.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.

Az így megismert adatokat minden közreműködőnk köteles bizalmasan kezelni.

3.5. A kezelésről történő fényképfelvételek készítése és felhasználása

3.5.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben Ön ahhoz kifejezetten hozzájárul a kezelés megkezdését megelőzően, úgy a kezelésről fényképfelvételeket készítünk, annak érdekében, hogy azt a közösségi média felületein, illetve előadásokon, bemutatókon vagy konferenciákon felhasználjuk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Természetesen Önt megilleti az a jog, hogy egyes felhasználásokhoz külön-külön járulhasson hozzá. A hozzájárulás teljes önkéntességének biztosítása érdekében, a kezelést követően ismételten kérjük a fényképfelvételek felhasználásához az Önhozzájárulását.

A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, amelyet úgy értékelünk, hogy a

továbbiakban nem tartja fenn az érdeklődését a termékeink, szolgáltatásaink iránt, amely esetben az adatait töröljük rendszereinkből.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.5.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Ebben a körben az alábbi adatokat kezeljük Önről:

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése Az adatkezelés indoka

Az Ön képmása A felvételek felhasználása oktatás céljából, illetve Társaságunk népszerűsítése érdekében. A felvételen rögzített kezelés lapján az Önről levonható következtetés A felvételek felhasználása oktatás céljából, illetve Társaságunk népszerűsítése érdekében.

3.5.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje Miért kezeljük eddig az adatokat

A hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés elleni tiltakozásig.

A felvételek felhasználása oktatás céljából, illetve Társaságunk népszerűsítése érdekében történik. A felvételek kezelésének időbeli korlátja ezen célok elérése. Amennyiben egy felvételt már nem használunk azt töröljük. Jellemzően évente cseréljük az illusztrációként használt felvételeket.

3.5.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Személyes adatait (jelen esetben a kezelés közben az Önről készült felvételeket) az oktatások során felhasználjuk, a konferenciákon résztvevők részére nyomtatott, vagy elektronikus formában a prezentációs anyagaink részeként átadjuk, a közösségi média felületein közzétesszük.

Az prezentációs anyagainkban, illetve a közösségi média felületen való megjelentetéshez szükséges, hogy a kezeléséről készült felvételeket az oktató anyagokat, illetve a médiatartalmat előállító adatfeldolgozók részére átadjuk. Az adatfeldolgozókkal fennálló, megkötendő szerződéseinkben foglalt kötelezettségek garantálják adatainak megfelelő szintű biztonságát és védelmét.

3.5.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink, valamint az előző pontban részletezett adatfeldolgozók rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz. Az így megismert adatokat minden közreműködőnk köteles bizalmasan kezelni.

3.5.6. Honlap látogatottsági adatok (cookie-k)

Az adatkezelő a felhasználó számítógépén kisméretű adatcsomagot, szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvashat vissza. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.A sütit a weboldal küldi a felhasználó böngészőjébe, ami azt visszaküldi a szervernek. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik kizárólag adatokat tartalmaz, nem tartalmaz futtatható állományokat, illetve nem fér hozzá a felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A sütikkel semmiféle személyes adatot nem gyűjtünk, de mégis szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy mi is használunk sütiket a webhelyünkön. (Google Analytics – álnevesített statisztika.)A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

 1. Az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg?

4.1. A hozzáféréshez való jog

Amennyiben kíváncsi arra, hogy milyen adatokat tartunk nyilván Önről, keressen meg bennünket, kérelmére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, amennyiben igen, úgy az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

 1. a) az adatkezelés céljairól;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. e) azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információhatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 7. g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, akkora forrásunkra vonatkozó minden elérhető információról;
 8. h) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy példányban ingyenesen a

rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben további másolatokra lenne szükséges, jelezze azt felénk, azonban ezen másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel.

Amennyiben elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl.: .doc, .pdf, .jpeg formátumok) bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha ezt másként kéri.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Célunk, hogy minden esetben az Ön pontos adatait kezeljük. Amennyiben észlelné, hogy az általunk Önről kezelt adat pontatlan vagy hiányos lenne, kérjük, hogy jelezze azt felénk és mi az adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni, pontosítani fogjuk, illetve ki fogjuk azt egészíteni. Az adatok pontosítását és/vagy helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az adatot közöltük, feltéve, hogy ez nem lehetetlen vagy az nem ró ránk aránytalan erőfeszítést.

4.3. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Ön jogosult kérni, hogy töröljük az Önről kezelt személyes adatokat, amennyiben:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. b) a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait jogellenesen kezelnénk;
 5. e) a személyes adatait ránk, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az adatot közöltük, feltéve, hogy ez nem lehetetlen vagy az nem ró ránk aránytalan erőfeszítést.

A fent megfogalmazottakra hivatkozással előterjesztett személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem teljesítését kizárólag abban az esetben tagadhatjuk meg, amennyiben az adatkezelés:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;

 1. c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 Jelenleg nem történik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás az Adatkezelőnél.

 1. d) Ön korábban tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogosérdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben korlátozzuk az adatkezelést, úgy annak feloldásáról is értesítjük Önt.

Az adatok korlátozását követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az adatot közöltük, feltéve, hogy ez nem lehetetlen vagy nem ró az ránk aránytalan erőfeszítést.

4.5. A tiltakozáshoz való jog :

FONTOS! Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdekünkön alapuló kezelése ellen. Amennyiben nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, úgy a személyes adatok kezelését megszüntetjük. Bármikor tiltakozhat továbbá a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatkezelés ellen. Ilyen esetben az adatkezelést mérlegelés nélkül, haladéktalanul megszüntetjük.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogorvoslatok illetik meg Önt?

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy panasza merülne fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük az alábbi elérhetőségeink valamelyikén forduljon hozzánk bizalommal:

Cím: 2049 Diósd, Búzavirág u. 4/1

Telefon: +36 30 5858775

E-mail: hello@digitalsmile.hu

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte volna Önt, úgy

jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. A bíróság az eljárás során soron kívül jár el.

 1. Adatbiztonsággal kapcsolatos tevékenységünk

A személyes adatainak kezelése során minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely garantálja az adatainak biztonságát.

Az alkalmazott informatikai eszközeinket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adatok vonatkozásában az alábbi feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek, az adat ,

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) ,hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbizalmassága).

6.1. Az adatállományok, az informatikai rendszer biztonsága és védelme.

Az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szint szerinti alábbi műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről.

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, a szoftver és hardver eszközeink védelme, illetve a fizikai védelem (hozzáférés védelem, hálózati védelem).

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések, ezen belül, a

rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése (tükrözés,

biztonsági mentés).

Az adatállományok vírusok elleni védelme (vírusvédelem).

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelme, pl. tűzkár

vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelem, illetve az ilyen események

következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatósága (archiválás, tűzvédelem).

6.2. Papír alapú nyilvántartások védelme

A papír alapú dokumentumok tárolási helye társaságunk székhelye.

A papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megtesszük a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

Munkavállalóink, és egyéb a cégünk érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A papír alapú dokumentumokat elzárva, széfben vagy szekrényben, cégünk székhelyén biztonsági megfigyelés mellett tároljuk, ezzel is biztosítjuk, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.